}

admin, نویسنده در اکادمی شعبده بازی و ذهن خوانی پیمان خالدان

متافیزیک و ذهن‌خوانی

متافیزیک و ذهن‌خوانی

ذهن خوانی از پشت گوشی - رازهای جذاب شعبده‌بازی تکنولوژیک

ذهن خوانی از پشت گوشی - رازهای جذاب شعبده‌بازی تکنولوژیک

تمرین‌های ذهنی: معرفی، تأثیر و روش‌های اجرا

تمرین‌های ذهنی: معرفی، تأثیر و روش‌های اجرا

روش ها و راهکار های موثر ذهن خوانی

روش ها و راهکار های موثر ذهن خوانی

مهارت های یک شعبده باز

مهارت های یک شعبده باز

کارت پاسور آهنربایی!

کارت پاسور آهنربایی!

آموزش شعبده با کارت پاسور

آموزش شعبده با کارت پاسور

آموزش شعبده بازی جذاب با پاسور

آموزش شعبده بازی جذاب با پاسور

هوش هیجانی و روش افزایش آن از طریق شعبده بازی و منتال

هوش هیجانی و روش افزایش آن از طریق شعبده بازی و منتال

آموزش سالم کردن دستمال کاغذی

آموزش سالم کردن دستمال کاغذی


ارسال تیکت جدید