تردستی با سکه یکی از جذاب ترین شاخه ها در زمینه شعبده بازی هست و شما با یادگیری ترفند ها و تکنیک های این مینی دوره آموزشی با روند کلی این تکنیک ها آشنا خواهید شد .

آموزش تردستی با سکه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است