کارت های ESP-تله پاتی و حس ششم

با دیدن این دوره جذاب کارهای تله پاتی و حس ششم را با کارت های ESP یاد میگیرید .

میتوانید در کارهای منتال و ذهن خوانی یک سر و گردن از همه جلو باشید و همه را متحیر کنید.

کارهای خاصی را یاد میگیرید که هیچ کجا به صورت منظم و طبقه بندی شده وجود ندارند .

کارت های ESP-تله پاتی و حس ششم
۲
این دوره دارای لایسنس اسپات پلیر است
معرفی دوره
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید